zweeds

zwaard-
walvis
in het jaar
onder-
wijs-
kracht
weggaan
lieden
huis-
bediende
serieus-
heid
de een de
ander
bluf
sluw
touw-
kleurig
onaf-
hankelijk
type trein-
kaartje
asociaal
modern
verschil-
lend van
soort
garen-
fabriek
munt-
eenheid
item
zonderling
mens
oeverplant
verlaagde
toon
aanbie-
ding
bevel
plus
staafvor-
mig
voorwerp
omtrek
v.e. vlak
boeket
autostoel-
bekle-
ding
wildbraad
pl. in
Noord-
Brabant
hoop
aanstonds