zweeds

pl. in
Letland
ingeving
golfterm
insprin-
gend deel
v.e. zee
soortelijk
gewicht
(afk.)
inwendig
orgaan
vrolijk
onbep.
vnw.
per meter
(afk.)
oosterse
gods-
dienst
deftig
nauw
wanstaltig
persoon-
lijk vnw.
deel van
Azië
schoolvak
auto-
coureur
ontstemd
gesneden
tabak
manne-
tjesdier
uitroep
van
blijdschap
klein
beetje
kerkelijk
bestuurs-
gebied
hak-
werktuig
begroeting
Verenigde
Naties
(afk.)
bijge-
voegd
stuk
en ook
niet
wees
gegroet
waarmerk
lidwoord
sein
steek-
wapen