kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1 namaak 5 stripfiguur 9 rondedans 10 voorstel 11 wereldmacht 13 computerterm 14 baatzuchtige 16 levensbestemming 18 oud-Russische heerser 20 niet even 21 kenau 22 grafisch kunstwerk 23 geluid maken van een ezel 26 ooit 27 opgetogen 29 balsport 30 komaan! 31 functie 33 Europees Parlement (afk.) 34 voegwoord 36 patiënt 37 oorsprong 40 fijn onderscheid 42 officieel toegelaten 44 verlangen 45 kenbaar maken 46 landtong 47 schoenmakersgereedschap 48 opbrengst
1 biljartstok 2 uitgroeisel 3 natte vuiligheid 4 wedspel 5 klanknabootsing 6 erg veel 7 gespuis 8 Noord-Brabantse gemeente 9 te volgen weg 12 kaartenboek 15 slordig 17 van dezelfde soort 19 nadeel 21 bot 24 bontgekleurde vogel 25 telwoord 27 vis 28 soldatenverblijf 29 buisvormige pasta 31 kort geleden 32 plaats in Engeland 35 kamerplant 37 vruchtbare plaats 38 vrouwelijk dier 39 naar omlaag 41 roofvogel 43 ontkennend antwoord