kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
1 vogel 5 luchtpost 10 groot huis 12 familielid 13 luxe auto 14 grappig verhaal 17 vlinderlarve 18 bijwoord 19 hoewel 21 echopeiling 24 gerecht 27 foefje 30 olm 31 erwtensoep 33 binnenkort 34 hard metaal 36 Europeaan 38 behoorlijk 40 nee (Eng.) 41 windrichting 43 geruime tijd 45 beroep 48 staatsiekleding 49 voegwoord 50 opdracht 52 wateroverlast 53 Aziatisch land
1 klein visje 2 wild zwijn 3 bericht 4 inhoudsmaat 5 niet uit 6 kledingstuk 7 hedendaags 8 god van de liefde 9 vergrootglas 11 metaalbewerking 15 telwoord 16 goochelen 20 wielrijder 22 gezongen toneelspel 23 officieel bewijsstuk 25 graafgereedschap 26 Europese hoofdstad 28 gemeente in Gelderland 29 uitzicht 32 breker 35 zeer oude spullen 37 door elkaar roeren 39 vluchtige stof 41 rivier in Nederland 42 loot 44 strafwerktuig 46 tijdvak 47 ongeopend 51 dit is (afk.)