zweeds

licht-
bolletje
plaats
laatste
kwartier
(afk.)
Franse
plaats
hapje bij
een
aperitief
2
Am.
staatsman
reuzen-
slang
groot hert
apart
lekkernij
7
stuk
huisraad
eveneens
bestra-
tingsmate-
riaal
graan-
soort
alleenspel
6
bijwoord
bangerik
5
hij
stad in
Italië
contra
ontken-
nend
antwoord
god v.d.
liefde
koning
met
ezelsoren
bronwater
sprook-
jesfiguur
bamboe-
beer
1
deel v.e.
kachel
bouwval
8
neon
(symbool)
Militaire
Politie
(afk.)
tussen-
zetsel
3
kortschrift
gedeelte
4
beroep
1
2
3
4
5
6
7
8