zweeds

poolbe-
dekking
dieren-
geluid
water-
plant
rustdag
oom-
zegger
appelsoort
waskuip
leuk
riv. in
Egypte
opschik
bloem
bazige
vrouw
kabaal
oorhanger
vrolijk
babysit
goedaar-
dige hond
hak-
werktuig
vermin-
dering
vijand-
schap
hand-
beweging
gemeente
in Gelder-
land
deel v.h.
lichaam
overste in
een
klooster
gard
reuzen-
slang
uitroep
ontken-
ning
riv. in
Oostenrijk
lef
speelgoed
op een
koord
munt
keur
hoofdstad
van Grie-
kenland