zweeds

Brazili-
aanse
dans
stuk been
met vlees
eraan
mede-
mens
spraak-
orgaan
ambacht
officier
gedwee
machine
onbekleed
wereld-
macht
uitroep ter
begroe-
ting
kachel-
ijzer
bevesti-
ging
portret op
ID-kaart
tegenslag
kenteken
durf
grafsteen
zangstuk
zintuig
vis
groot-
moeder
onbep.
vnw.
vod
Oosten-
rijkse
componist
credit
(afk.)
berggeel
voorzetsel
oogglas
zuur-
achtig
duidelijk
oude
gouden
munt