kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1 zeer sterk 5 deel van een uurwerk 9 diergaarde 10 mankement 11 paard 13 onmetelijk 14 vak 17 muurholte 18 opdoffer 20 nachtgewaad 22 deciliter 23 getal 24 Aziatisch land 26 plechtige gelofte 27 vaste verblijfplaats 28 gedeeltelijk 29 maatschappelijk onaangepast persoon 30 zitplaats 32 Duits lidwoord 34 mij 36 ijzerhoudende grond 37 hoofdstad van Italië 38 werkplaats 41 afbrokkeling 44 oosterse vechtsport 46 kraakbeenvis 47 maat in de scheepvaart 48 aanwijzend voornaamwoord 49 lichaamsdeel 50 bordeauxwijn
1 geldbedrag 2 gebod voor militairen 3 ooit 4 strik 5 rag 6 spoeden 7 liefdesgod 8 strafwerktuig 9 patiënt 12 naaigereedschap 15 klip 16 speelgoed 19 verhuur 20 Italiaanse saus 21 uitvoeriger 22 zuurdeeg 24 landtong 25 deel van een oor 26 beloofde land 29 ternauwernood 31 uitroep van opluchting 33 appel 35 reisbenodigdheid 38 beeldmerk 39 droog veevoer 40 plakband 42 zeehond 43 takje 44 vaatwerk 45 zenuwtrekje