kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1 niet helder 6 effen 11 rivier in Duitsland 12 schenkgerei 14 munt 15 rund 16 dienstkleding 19 Europees Parlement 20 weerklank 21 te gek! 23 vetlaag 25 stop! 27 draai 29 Regeringsreglement (afk.) 30 rang bij de padvinders 32 achter 33 taart 34 in hoge mate 35 vogelproduct 36 tuingereedschap 39 in de voormiddag (Lat.) 40 waarmerken 42 maatschappelijk onaangepast iemand 43 alleraardigst 45 ginds 47 metaalbewerker 49 ten uwent (afk.) 51 onenigheid 53 voorvoegsel 54 koude lekkernij 56 zangvogel 57 ooit 59 minder worden 60 bevreesdheid
1 plooi 2 oog gevormd van touw 3 uiting van aarzeling 4 vrachtwagen 5 idioot 7 rust 8 uitroep van pijn 9 honderd vierkante meter 10 plaats in Utrecht 12 verkoophuisje 13 behoorlijk 17 Nederlands Hervormd (afk.) 18 zonnegod 20 achting 22 land in Europa 24 religieuze toespraak 26 staat in Amerika 28 Bijbelse vrouw 30 strijdbijl 31 wees gegroet 37 plaats in Frankrijk 38 afgemeten hoeveelheid 40 geologisch tijdperk 41 pijnlijk gevolg 43 vertrouwelijk 44 welwillende gezindheid 46 Academische Raad (afk.) 48 met name (afk.) 50 Verenigde Staten van Amerika (afk.) 52 telwoord 53 bezittelijk voornaamwoord 55 jongstleden (afk.) 58 landbouwwerktuig