kruiswoord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
2 eetbaar zaadje 5 bekommering 10 Bijbelse berg 11 Bijbelse reus 12 hoofdstad van Oekraïne 14 part 15 lastdier 17 uitroep 19 voetbalpool 21 deel van een oor 22 metalen spijl 24 niet tegen 25 lidwoord 26 Militaire Politie (afk.) 27 deel van het lichaam 29 in memoriam (afk.) 30 valse haartooi 32 zwak schijnsel 33 onzes inziens (afk.) 34 uitblinker 36 klein kind 37 uitroep van verbazing 39 onecht 41 vleessoort 43 sprookjesfiguur 44 muziekstuk 46 zenuwtrekking 47 Bijbelse figuur 48 waterkering 50 vis 52 radiomast 53 fijne leersoort 54 een of andere 55 somber gestemd
1 poolvlakte 2 deel van een voet 3 spoorstaaf 4 welke persoon 5 dermate 6 Spaanse uitroep 7 oeverplant 8 snelle loop 9 hard glanzend metaal 13 ton 16 soort worm 18 overdekte marktplaats 20 plaats in Libië 22 piekuur 23 gunstig toeval 26 bruinachtig vogeltje 28 kinbaardje 31 halssnoer 33 respect 35 koordans 38 mank lopen 40 skibaan 42 uitroep van medelijden 43 strelen 45 niet dicht 47 vogel 49 eenkleurig 51 maatschappelijk onaangepast persoon