doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 insect ; sportartikel ; vochtdeeltje 2 uitroep ; overeenkomstig 3 uitgestorven dier ; deftig groot feest ; nuttigen 4 ooruil ; bevreesdheid ; voor 5 bundel wol ; goedje ; voormalige Russische heerser 6 prestatieverhogend middel ; laagte ; openbare tuin 7 land in Zuid-Amerika ; getand wiel ; raadsel 8 Aziatisch land ; kleurmiddel ; zozo 9 plaats aan de rand van de Veluwe ; niet landelijk ; waterkant 10 zoogdier ; verorberen ; slot 11 exotische groet ; tropische vetplant ; verdienste 12 toespraak ; loot ; Griekse onheilsgodin 13 erwtensoep ; duivenhok ; zacht maken
1 uitgestorven vogel ; militair hoofddeksel ; afscheiding van naaldbomen 2 buitenaards wezen ; heen en weer reizen 3 luisteraar ; lofdicht 4 watergang ; gebalde hand ; extra schoolexamen 5 overgeleverd volksverhaal ; Bijbelse figuur ; geroosterd brood 6 groot exemplaar ; vulkanische stof ; traktaat 7 zoetwatervis ; rangtelwoord ; plaats in India 8 rivier in Spanje ; hoogleraarschap 9 bepaalde stemming ; inlichtingen ; honderd jaar 10 spat ; as ; smalte 11 uitgestrekte boomloze vlakte ; plant ; vaartuig 12 gast aan tafel ; afstandsmaat 13 hoge mannenstem ; viskorf ; Europeaan