doorloper

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 achterbuurt ; Marokkaans hoofddeksel ; pittige saus 2 gast aan tafel ; bestuur ; vierhandig zoogdier 3 onderwerp ; welige groei ; koolsoort 4 grofmazig weefsel ; zwemslag ; spelleiding 5 homp ; vrouw van Adam ; uitproberen 6 loofboom ; deel van een woestijn ; verbod 7 deel van een boek ; larve van de langpootmug ; onaangename kou 8 bordspel ; invretend 9 Europeaan ; deel van het been ; kreet van vreugde 10 vrouwelijk zoogdier ; slons ; onderdeel van een bed 11 betrekkelijk ; bekoorlijk ; gedaan 12 vriesvak ; beroep ; rangtelwoord 13 harde wind ; stemming ; deel van een halm
1 pret ; oefenreling voor danseressen ; schermbloemige plant 2 graveerder ; onderkomen ; schildwacht 3 proef ; verzameling van gewassen ; sneeuwhut 4 vrachtauto ; cijferaar 5 bedienen ; korf ; kleefmiddel 6 Griekse kaassoort ; verbinding ; godsdienstig 7 Bijbelse figuur ; rivier in Nederland ; oneffenheid van een oppervlak 8 vis ; paar ; bericht 9 vreemde titel ; opeenvolging ; historisch handelsverbond 10 verzoekschrift ; zoogdier 11 diepte ; scheepstakel ; wereldmacht 12 vervelend ; pus ; opera van Verdi 13 tekstberichtjes versturen ; uitroep van opluchting ; herfstbloem